fazy rozwoju człowieka prezentacja

       

Podstrony


Precious illusions

Temat: zagadnienia z biomedyki - lista
" />1. Uwagi wstępne - wyjaśnienie nazwy przedmiotu i ogólna prezentacja tematyki wykładu 2. Medycyna społeczna - zdrowie, homeostaza, czynniki chorobotwórcze, mierniki zdrowia 3. Auksjologia jako zwarty system wiedzy o rozwoju człowieka - dyscypliny naukowe tworzące auksjologię. Historia auksjologii na świecie i w Polsce 4. Ontogeneza - terminologia i aspekty. Osobnik i populacja w kontekście terminów: poziomy organizacji i ciągłości życia 5. Endogenne uwarunkowania rozwoju człowieka: gametogeneza jako źródło zmienności genetycznej - crossing over i segregacja 6. Układ endokrynny - gruczoły endokrynne i ich hormony 7. Budowa anatomiczna i funkcje narządów w obrębie ... gonady żeńskiej [gametotwórcza i endokrynna] 9. Hormonalna regulacja cyklu płciowego - cykl jajnikowy [2 fazy], drogi odprowadzające żeńskie, cykl menstruacyjny [5 faz], biochemia i rola hormonów płciowych - estrogenu i progesteronu 10. Cykl płciowy - w kontekście prokreacji człowieka. Krótka historia badań nad płodnością człowieka 11. Charakterystyka okresów rozwojowych: prenatalnego, noworodka, niemowlęcy 12. Okres poniemowlęcy, przedszkolny, wczesnoszkolny 13. Okres dojrzewania płciowego, młodzieńczy. Metody kontroli rozwoju 14. Czynniki rozwoju: endogenne genetyczne i paragenetyczne. Dymorfizm płciowy, ujęcia i kryteria płci. Zaburzenai rozwoju płciowego - interseksualizm, transseksualizm, obojnactwo prawdziwe i rzekome 15. Układ nerwowy i jego rola w funkcjonowaniu układu rozrodczego [3 piętra popędu płciowego, specyfika zachowańseksualnych człowieka] 16. Czynniki egzogenne rozwoju. Tendencja przemian [pozytywne i negatywne skutki] 17. Najważniejsze z punktu widzenia pedagogiki fizjopatologie rozwojowe
Źródło: pedagogikan1.foreo.pl/viewtopic.php?t=46Temat: Stworzeni.pl - Przestrzeń Twórczego Dialogu
Grup związanych z Kościołem Katolickim, czy Kościołami Chrześcijańskimi, w duchu Nowej Ewangelizacji. Jest to także sposobność do ich prezentacji szerszemu audytorium oraz możliwość tworzenia wspólnych inicjatyw. Zainteresowanych prosimy o kontakt z...
Źródło: apostol.pl/forum/viewtopic.php?t=963


Temat: 29-30.05 Warszawa przeciwko korridzie
... prezentacją, w trakcie której szczegółowo przedstawiane są wszystkie etapy korridy, od hodowli byka po jego śmierć. Prosimy o tłumne stawienie się! Pokażmy, że los mordowanych byków nie jest nam obojętny!
Źródło: forum.empatia.pl/viewtopic.php?t=456


Temat: Prezentacja Maturalna I Biologia :)
pokarmu, etapy trawienia w przewodzie pokarmowym- wchłanianie, magazynowanie, magazynowanie i wchłanianie pokarmów - wątroba jako narząd wielofunkcyjny, chemizm i fizjologia wydalania u człowieka, fizjologia oddychania, budowa i funkcja układu rozrodczego, hormonalna regulacja pracy układu rozrodczego, współżycie płciowe i jego konsekwencje, zapłodnienie ciąża poród i połóg, rozwój biologiczny człowieka ] - GENETYKA [ podstawowe pojęcia, dziedziczenie pary przeciwstawnych cech, zadania genetyczne z zastosowaniem II prawa Mendla, dziedziczenie głównych grup krwi u człowieka, zadania z zastosowaniem zasad mendlowania, choroby genetyczne sprzężone z płcią- hemifilia i dystrofia mięsniowa chłopców, założenia teorii Morgana, geny sprzężone ze sobą czyli umowna faza II, dziedziczenie dwóch przeciwstawnych cech - II prawo Mendla, podsumowanie wiadomości o teorii Morgana, podsumowanie wiadomości dziedziczenia cech, dziedziczenie genów organellowych, podstawowe wiadomości na temat mutacji, bloki metaboliczne ... w roślinach, fazy ontogenezy roślin nasiennych, warunki zachodzenia fotosyntezy u roślin, typy fosforylacji, faza jasna fotosyntezy- warunki i przebieg, przebieg fazy ciemnej, chemosynteza, oddychanie jako proces kataboliczny, mitochondrialna faza oddychania komórkowego, oddychanie beztlenowe, grzyby] - ZOOLOGIA [ pierwotniaki,typy rozmnażania zwierząt, wspólne etapy rozwoju zarodkowego zwierząt, porównanie zwierząt pierwo i wtóroustych, tkanki zwierzęce, tkanka łączna, tkanka nabłonkowa, gąbki, jamochłony, pasożytnictwo, robaki płaskie, robaki...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6591
Sitedesign by AltusUmbrae.